Selecteer een pagina

Diensten

Ontwerp

Wat voor vakantie geldt: een goede voorbereiding is noodzakelijk voor een plezierige vakantie gaat ook op voor het aanleggen van een tuin. Een goed doordacht tuinontwerp en/of beplantingsplan zorgt voor een plezierige tuin. Het is belangrijk de fase van het ontwerpen goed te benutten want dan kan er nog van alles aan verandert worden en dan kan er aan het hele plaatje nog de juiste invulling worden gegeven. Er moet goed worden nagedacht over vele aspecten die pas in de toekomst zullen spelen. De bijzondere eigenschappen van uw tuin maken het noodzakelijk dat voordat de tuin wordt aangelegd rekening wordt gehouden met alle aspecten waaraan u zich moet of wilt houden. In deze fase is het nog mogelijk om alles rustig te bekijken en de mogelijkheden op een rijtje te zetten. Er is dan ook nog verschil tussen bestaande tuinen en volledig nieuwe tuinen.

Aanleg

De aanleg van een tuin geschiedt vaak aan de hand van het ontwerp en is de belangrijkste fase want hierin wordt alles vastgelegd en bepaald waarna er geen weg meer terug is. De aanleg van een tuin is erg specialistisch werk want er moet met vele aspecten rekening gehouden worden, zo moet de keuze voor de beplanting juist zijn want de een houd van zon en de ander van schaduw, die plant houdt van zure grond de ander van een kalkrijke grond, je vraagt je af hoe de beplanting zich gaat ontwikkelen, kunnen de buren bijvoorbeeld last van een boom krijgen en nog veel meer….. Ook moeten de planten bij elkaar passen en elkaar aanvullen. Een ander belangrijk facet is de degelijkheid. Zo moet de bestrating er goed in liggen en moet het water weg kunnen, een schutting moet er goed en stabiel bij staan, de vijver moet op de juiste manier zijn aangelegd waarbij het natuurlijk evenwicht erg belangrijk is in verband met de helderheid van het water.

Onderhoud

Tuinonderhoud is een van de meest veelzijdige activiteiten die er bij het tuinieren aan te pas komen. Zo moet er bemest worden. Het gazon moet bemest worden en zonodig worden bijgezaaid. De planten moeten hun eigen specifieke bemesting krijgen. Zo vraagt een Rododendron bijvoorbeeld om andere bemesting dan een roos. Ook moet er vakkundig gesnoeid worden op de juiste manier en op het juiste tijdstip. Zo bestaat er een hele snoeikalender met allerlei snoeiregels voor bijvoorbeeld druiven, rozen, leilindes of gewone bomen. Ziekten en plagen moeten bestreden worden als ze een bedreiging gaan vormen en zieke planten moeten eventueel verwijderd worden. Ook moet er het nodige onkruid, groenafval en ander materiaal wat niet in de tuin hoort worden verwijderd. Dit en nog vele andere bezigheden in de tuin vallen onder het onderhoud. En ook bij het onderhoud zit dus veel specialistisch werk die het beste door een vakkundig hovenier gedaan kunnen worden.